Ενημέρωση για προκηρύξεις Δημοσίων Έργων 12.900.000€ από την ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

Με ελπιδοφόρα συμμετοχή πραγματοποιήθηκε χθες, 11 Ιουνίου 2024 στο Ομήρειο ΠΚΔΧ, η πρώτη ανοιχτή συζήτηση προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία διαμόρφωσης των νέων προσκλήσεων για έργα Δημόσιου Χαρακτήρα, σύμφωνα με το σχεδιασμό της Τοπικής Στρατηγικής για τη Χίο.

Η διοργάνωση της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε από την ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ η οποία ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης έχει αναλάβει την υλοποίηση των νέων Προγραμμάτων:

  1. «Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027 και
  2. «Στήριξη για την Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER» του «Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 – 2027»

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου μέσω των εν λόγω προγραμμάτων επιδιώκεται να πραγματοποιηθούν Δημόσια Έργα συνολικού προϋπολογισμού 12.900.000€.

Βασικό χαρακτηριστικό των νέων Προγραμμάτων είναι η έμφαση που αποδίδεται στην «τοπικότητα» του σχεδιασμού και της εφαρμογής με την κατάλληλη αξιοποίηση των εργαλείων χωρικού σχεδιασμού.

Στην ανοιχτή συζήτηση το «παρών» έδωσαν ο Δήμαρχος Χίου, ο Δήμαρχος Οινουσσών, Αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, εκπρόσωποι της ΕΥΔ Προγράμματος Βορείου Αιγαίου, Τοπικοί Πρόεδροι, Εκπρόσωποι Δήμων Οινουσσών & Ηρωικής Νήσου Ψαρών, εκπρόσωποι Επιμελητηρίου Χίου, Πανεπιστημίου Αιγαίου,  τοπικών Συλλόγων αλλά και τοπικών παραγωγικών φορέων.  

Όπως προέκυψε από την διαλογική συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμενων, πρωταρχικό ζητούμενο είναι η ετοιμότητα και ωρίμανση των επιδιωκόμενων δημόσιων έργων ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις επικείμενες προσκλήσεις και στο χρονοδιάγραμμα της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.