Η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος αποτελείται από το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου η οποία περιλαμβάνει τις κάτωθι 60 Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες οι οποίες ανήκουν στους τρεις (3) Καλλικρατικούς Δήμους. Oι Ο.Τ.Α., η έκταση και ο πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Περιφερειακή Ενότητα Δήμος Τοπική / Δημοτική Κοινότητα LEADER ΠΑΑ 2014-2020 LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Έκταση Πληθυσμός Έκταση Πληθυσμός
(km2) (στοιχεία 2011 – μόνιμος πληθυσμός)  (km2)  (στοιχεία 2011 – μόνιμος πληθυσμός)
XIOY XIOY Χίος 22,62 26850 22,62 26850
XIOY XIOY Θυμιανά 7,72 2606 7,72 2606
XIOY XIOY Νεοχώρι 5,69 665 5,69 665
XIOY XIOY Βολισσός 32,63 313
XIOY XIOY Αγ. Γάλας 8,8 38
XIOY XIOY Διευχά 7,88 20
XIOY XIOY Κέραμος 6,78 37
XIOY XIOY Κουρούνια 12,65 75
XIOY XIOY Λεπτόποδα 4,62 37
XIOY XIOY Μελανιός 6,49 7
XIOY XIOY Νέα Ποταμιά 6,18 64
XIOY XIOY Νενητούρια 7,94 53
XIOY XIOY Παρπαριά 19,8 138
XIOY XIOY Πιραμά 5,61 40
XIOY XIOY Πισπιλούντα 8,45 60
XIOY XIOY Τρύπες 6,89 53
XIOY XIOY Φυτά 15,07 17
XIOY XIOY Χάλανδρα 8,36 31
XIOY XIOY Καλλιμασιά 7,14 1100 7,14 1100
XIOY XIOY Βουνό 4,73 180
XIOY XIOY Έξω Διδύμα 2,33 40
XIOY XIOY Θολοποτάμι 6,71 692
XIOY XIOY Καταρράκτης 4,8 408 4,8 408
XIOY XIOY Κοινή 4,63 140
XIOY XIOY Μέσα Διδύμα 3,39 169
XIOY XIOY Μυρμήγκι 1,66 92
XIOY XIOY Νένητα 9,37 924 9,37 924
XIOY XIOY Παγίδα 0,97 129
XIOY XIOY Φλάτσια 2 76
XIOY XIOY Χαλκειός 4,24 950
XIOY XIOY Αγ. Γεώργιος Συκούσης 24,61 579
XIOY XIOY Βαβίλοι 3,57 209
XIOY XIOY Βασιλειώνικο 4,11 377
XIOY XIOY Βερβεράτο 2,45 231
XIOY XIOY Δαφνώνας 9,72 385
XIOY XIOY Ζυφιάς 1,93 166
XIOY XIOY Καρδάμυλλα 75,49 1643 75,49 1643
XIOY XIOY Αμάδες 11,09 140
XIOY XIOY Βίκυ 13,82 108
XIOY XIOY Καμπιά 17,11 50
XIOY XIOY Πιτυός 55,81 257
XIOY XIOY Σπαρτούντα 10,75 36
XIOY XIOY Πυργί 59,75 832 59,75 832
XIOY XIOY Αρμόλια 14,73 442
XIOY XIOY Βέσσα 20,89 113
XIOY XIOY Ελάτα 17,23 248 17,23 248
XIOY XIOY Καλαμωτή 15,37 706 15,37 706
XIOY XIOY Λιθί 15,41 398 15,41 398
XIOY XIOY Μεστά 33,98 437 33,98 437
XIOY XIOY Ολύμποι 31,78 376 31,78 376
XIOY XIOY Πατρικά 3,01 120
XIOY XIOY Βροντάδος 41,16 5332 41,16 5332
XIOY XIOY Ανάβατος 27,71 1
XIOY XIOY Αυγώνυμα 16,68 14
XIOY XIOY Καρυές 29,94 676 29,94 676
XIOY XIOY Λαγκάδα 11,98 856 11,98 856
XIOY XIOY Σιδηρούντα 21,04 38
XIOY XIOY Συκιάδα 7,42 610 7,42 610
ΧΙΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Οινούσσες 17,81 826 17,81 826
ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ Ψαρά 44,76 458 44,76 458
ΣΥΝΟΛΟ 907,24 52674 459,42 45951
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 3836 199231