Ολοκληρώθηκε η ένταξη των δημόσιων επενδύσεων στο πρόγραμμα LEADER / CLLD Αλιείας της ETAX AAE OTA

Η ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι έπειτα από την αξιολόγηση των πράξεων που κατατέθηκαν στην Πρόσκληση Δημοσίων Έργων του προγράμματος Αλιείας και την οριστικοποίηση του Πίνακα Κατάταξης, εκδόθηκαν από τον Πρόεδρο της ΕΔΠ της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ, κ. Ιάκωβο Αμύγδαλο οι αποφάσεις ένταξης για την υλοποίηση τεσσάρων (4) δημοσίων έργων συνολικού προϋπολογισμού 986.090,40€.

Συγκεκριμένα, τα έργα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα είναι τα εξής:

  1. Προμήθεια και αντικατάσταση Σταθμών Εξυπηρέτησης Σκαφών (ΠΙΛΑΡ) στον Κεντρικό Λιμένα Χίου και στο Λιμένα Οινουσσών (Π/Υ 215.000,00€)
  2. Επισκευή κτιρίου για τη δημιουργία λαογραφικού εκθετηρίου “ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΠΙΤΙ Δ. Οινουσσών (Π/Υ 262.000,00€)
  3. Προμήθεια και αντικατάσταση μπασκετών Δήμου Χίου (Π/Υ 114.215,40€)
  4. Αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού παραλιακού μετώπου Καρφά Μέγα Λιμνιώνα (Π/Υ 394.875,00€)

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).