Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης της 2ης Πρόσκλησης Δημοσίων Έργων CLLD/LEADER ΕΠΑλΘ 2014-2020 Ν. Χίου

Οριστικοποιήθηκε ο Πίνακας Κατάταξης για τα Δημόσια Έργα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 3590/23-11-2020 2ης Πρόσκληση Δημοσίων Επενδύσεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών Ν. Χίου που δημοσίευσε η ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ, έπειτα από τη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων επί του προσωρινού πίνακα. Μπορείτε να κατεβάσετε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο.