Περιφερειακή ΕνότηταΔήμοςΤοπική / Δημοτική ΚοινότηταΧαρακτηρισμός περιοχής*Γεωγραφικός Kωδικός ΚαλλικράτηΈκταση (km2)Πληθυσμός (στοιχεία 2011 – μόνιμος πληθυσμός)
XIOYXIOYΧίοςΝησιωτική5701010122,6226850
XIOYXIOYΘυμιανάΝησιωτική570102017,722606
XIOYXIOYΝεοχώριΝησιωτική570102025,69665
XIOYXIOYΚαλλιμασιάΝησιωτική570104017,141100
XIOYXIOYΚαταρράκτηςΝησιωτική570104054,8408
XIOYXIOYΝένηταΝησιωτική570104099,37924
XIOYXIOYΚαρδάμυλλαΝησιωτική5701060175,491643
XIOYXIOYΠυργίΝησιωτική5701070159,75832
XIOYXIOYΕλάταΝησιωτική5701070417,23248
XIOYXIOYΚαλαμωτήΝησιωτική5701070515,37706
XIOYXIOYΛιθίΝησιωτική5701070615,41398
XIOYXIOYΜεστάΝησιωτική5701070733,98437
XIOYXIOYΟλύμποιΝησιωτική5701070831,78376
XIOYXIOYΒροντάδοςΝησιωτική5701080141,165332
XIOYXIOYΚαρυέςΝησιωτική5701080429,94676
XIOYXIOYΛαγκάδαΝησιωτική5701080511,98856
XIOYXIOYΣυκιάδαΝησιωτική570108077,42610
ΧΙΟΥΟΙΝΟΥΣΣΩΝΟινούσσεςΝησιωτική570217,81826
ΧΙΟΥΨΑΡΩΝΨαράΝησιωτική570344,76458
ΣΥΝΟΛΟ459,4245951
Περιοχή Παρέμβασης Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας