Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (ΕΓΤΑΑ)
ΚΩΔ. ΥΠΟΜΕΤΡΟ – ΔΡΑΣΗ

19.2

Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD / Leader)

19.2.4

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ παιδικοί σταθμοιί αγροτικά ιατρεία, κλπ)
19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κλπ)
19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

19.2.6

Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών

19.2.6.1 Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα

 

19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. Παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ)

Η συγκεκριμένη υπο-δράση περιλαμβάνει έργα για τη δημιουργία υποδομών παροχής πρωτοβάθμιας υγείας – περίθαλψης στον τοπικό πληθυσμό. Οι κάτοικοι στην ύπαιθρο του νησιού της Χίου (πλην της ΔΕ Χίου και Ομηρούπολης), καθώς και των Ψαρών και των Οινουσσών αντιμετωπίζουν το ζήτημα της απομόνωσης τους, πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους κατοίκους του νησιού, και συχνά στερούνται πρόσβασης ακόμα και σε υπηρεσίες παροχής πρωτοβάθμιας υγείας. Αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας η πρόσβαση όλων των κατοίκων σε τέτοιες δομές, πλήρως εξοπλισμένων προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας τους. Για το σκοπό αυτό η δημιουργία αγροτικών ιατρείων για την εξυπηρέτηση του τοπικου πληθυσμού, όπου χρειάζεται καθίσταται αναγκαία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000,00 €.
Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

 

19.2.4.3 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. Παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ)

Η δράση αφορά την δημιουργία ή την ανάπτυξη – βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών για τον τοπικό πληθυσμό όπως:

  • Αθλητικά Πάρκα / παιδικές χαρές
    Η δημιουργία (πριν από ένα χρόνο) ενός αθλητικού πάρκου, σε συνδυασμό με παιδική χαρά στο νότιο τμήμα της πόλης της Χίου λειτούργησε απόλυτα επιτυχώς, για τους κατοίκους της περιοχής και αποτελεί σήμερα σημείο συνάντησης και αναφοράς για ολόκληρο το νησί της Χίου. Αποτελεί αίτημα των κατοίκων η δημιουργία τέτοιων έργων και σε άλλα σημεία του νησιού προκειμένου να καλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού (γεωγραφικά).
  • Περιπατητικές διαδρομές
    Η δράση αφορά την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου περιπατητικών διαδρομών, κύρια στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του νησιού της Χίου, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Άλλωστε το σύνολο σχεδόν της κεντρικής και βόρειας Χίου έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή natura. Παράλληλα περιλαμβάνει πλήθος μνημείων και αξιοθέατων, όπως η Νέα Μονή, το μοναστήρι των Αγίων Πατέρων, τα ιδιαίτερης και μοναδικής αρχιτεκτονικής χωριά Ανάβατος και Αυγώνυμα κ.α.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου, γνωρίζει δημογραφική παρακμή και γήρανση του τοπικού πληθυσμού. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται μια ανανέωση του ενδιαφέροντος εκ μέρους των κατοίκων των πόλεων, οι οποίοι αναζητούν να εγκατασταθούν σε περιοχές καθαρές, ήσυχες, μακριά από ρύπους, φυσικά όμορφες κλπ. Η επιλογή αυτή έγκειται σε αυτό που ονομάζουμε ποιότητα ζωής.

Η συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού προϋποθέτει την βελτίωση και την ανάπτυξη νέων υποδομών και υπηρεσιών, ιδιαίτερα στον τομέα της αναψυχής και του πολιτισμού.

Στόχος της δράσης είναι με την δημιουργία των υποδομών που αναφέρθηκαν παραπάνω να καλυφθούν γεωγραφικά η πλειοψηφία των κατοίκων τις περιοχής σε χώρους αναψυχής, σύγχρονους, ασφαλείς, φιλικούς προς τον χρήστη και φυσικά απόλυτα προσαρμοσμένων στον φυσικό και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα κάθε περιοχής.

Επίσης η δράση αφορά ενέργειες προβολής της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή ολόκληρης της Π.Ε. Χίου, ως τουριστικού προορισμού σε ξένες αλλά και εγχώριες αγορές. Η Χίος τον τελευταίο χρόνο έχει χάσει σχεδόν ολόκληρη την ζήτηση της, ως τουριστικού προορισμού, τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στις αγορές του εξωτερικού, εξαιτίας της έξαρσης του προσφυγικού – μεταναστευτικού ζητήματος, καθώς υπήρξε ένας από τους βασικούς δέκτες των προσφυγικών ροών. Μοναδική αγορά, στην οποία παρά την αστάθεια της, παραμένει η Χίος ως τουριστικός προορισμός είναι αυτή της Τουρκίας.

Προτεραιότητα της τοπικής κοινωνίας, αλλά και των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων είναι η όσο τον δυνατόν πιο άμεση ανάκτηση του χαμένου εδάφους στον τουριστικό τομέα, με προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και της ανάπτυξης ενός διαφορετικού μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης από αυτόν του μαζικού τουρισμού.

Στόχος της δράσης είναι να γίνουν ολοκληρωμένες και καλά σχεδιασμένες ενέργειες που θα έχουν ένα εμφανές και μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000,00 €. Για άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50.000,00 €.

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

 

19.2.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής εφαρμογής και η ιστορία της συγκαταλέγονται ανάμεσα στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Π.Ε. Χίου και απαιτείται πλήρης ενεργοποίηση των υφιστάμενων πόρων. Η παρούσα δράση περιλαμβάνει την υποστήριξη επιλεγμένων μνημείων της περιοχής εφαρμογής ΤΑΠΤοΚ τα οποία λειτουργούν ή έχουν τις προϋποθέσεις να λειτουργήσουν ως ιδιαίτερο σημείο αναφοράς της ευρύτερης περιοχής που βρίσκονται και να λειτουργήσουν και ως πόλος έλξης επισκεπτών, μέσω της διοργάνωσης διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων σε αυτά.

Η δράση περιλαμβάνει μια σειρά από άυλες ενέργειες που στόχο θα έχουν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις υφιστάμενες πολιτιστικές υποδομές, ώστε να τις αναδείξουν (αναφέρεται ενδεικτικά πχ. Μια δράση living history).

Είναι αυτονόητο ότι οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.

Τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000,00 € για δημόσιου χαρακτήρα έργα. Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

 

19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών

19.2.6.1 Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυργκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα

Η δράση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών πρόληψης και προστασίας από τις πυρκαγιές στα υφιστάμενα δάση της περιοχής παρέμβασης.

Το νησί της Χίου έχει δεχτεί ισχυρότατα πλήγματα από τις πυρκαγιές του 2012 στη νότια Χίο, οι οποίες επαναλήφθηκαν σε ένα τμήμα ξανά το καλοκαίρι του 2016, τόσο σε επίπεδο καταστροφής και αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και σε επίπεδο οικονομικών δεδομένων, αφού καταστράφηκαν μεγάλες εκτάσεις με μαστιχόδεντρα. Επιπλέον, η πρόσφατη φωτιά στη ΒΔ Χίο, έφτασε μέχρι και σε κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σοβαρές ζημιές τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και σε ιδιωτικές περιουσίες.

Η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού άμεσης ανίχνευσης πυρκαγιάς και έγκαιρης ειδοποίησης αποτελεί πλέον αναγκαιότητα για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε υφιστάμενα δάση της περιοχής παρέμβασης. Επιπλέον απαιτούνται έργα που θα διευκολύνουν την πρόσβαση και την πυρόσβεση αυτών των δασών σε περίπτωση πυρκαγιάς. Με το συγκεκριμένο έργο επιτυγχάνεται αφενός να διατηρηθεί ο υφιστάμενος φυσικός πλούτος του νησιού και αφετέρου η φύση σιγά σιγά να αρχίσει να επουλώνει τις πληγές της, αποκαθιστώντας το φυσικό τοπίο, στις κατεστραμμένες περιοχές.

Στόχος της δράσης είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του αγροτικού χώρου, το οποίο συνδυάζεται άμεσα και με την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Οι παρεμβάσεις δεν θα έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα, αλλά θα καλυφθούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες δασικές εκτάσεις της περιοχής παρέμβασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.00,00 €.. Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).