ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ
1. ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. ΠΟΔΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αντιπρόεδρος
3. ΣΕΡΓΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Γραμματέας
4. ΞΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος
5. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέλος
6. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος
7. ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος
8. ΚΑΒΑΣΣΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Μέλος
9. ΚΛΕΙΔΑΣ ΖΑΝΝΗΣ Μέλος