ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

Α/ΑΟΝΟΜΑΘΕΣΗ
1.

ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2.

ΓΙΑΜΑΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Αντιπρόεδρος
3.

ΖΟΥΜΙΔΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Μέλος
4.

ΣΥΡΙΩΔΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Μέλος
5.ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΥΡΟΠΗΜέλος
6.

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος
7.ΚΛΕΙΔΑΣ ΖΑΝΝΗΣΜέλος
8.

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος