Στην φόρμα που ακολουθεί μπορείτε να διατυπώσετε τις ερωτήσεις σας ή να ζητήσετε διευκρινήσεις αναφορικά με πράξεις που σχεδιάζετε να υποβάλλετε στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. Χίου».

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου θα μελετήσει τα στοιχεία που υποβάλλατε και θα απατήσει στο email που δηλώσατε, παρέχοντας πληροφορίες συγκεκριμένα για την πράξη που σας ενδιαφέρει.