Στην φόρμα που ακολουθεί μπορείτε να διατυπώσετε τις ερωτήσεις σας ή να ζητήσετε διευκρινήσεις αναφορικά με επενδύσεις που σχεδιάζετε στο πλαίσιο της Προκήρυξης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα Τ.Π. Χίου. Μέτρο 19.2 CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020.

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου θα μελετήσει τα στοιχεία που υποβάλλατε και θα απατήσει στο email που δηλώσατε, παρέχοντας πληροφορίες συγκεκριμένα για την επένδυση που σας ενδιαφέρει.

  Το όνομά σας (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Τίτλος Προτεινόμενης Επένδυσης

  Τόπος Προτεινόμενης Επένδυσης

  Συνοπτική Περιγραφή Επένδυσης

  Αριθμός Υποδράσης

  Εκτιμώμενο Κόστος

  Ερωτήσεις – Διευκρινήσεις