ΦΟΡΕΑΣΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΕΔ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ)

83.74%
ΕΜΧ (Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου)6.97%

ΑΣΕΧ (Αγροτικός Συνεταιρισμός

Εσπεριδοκαλιεργητών Χίου)

2.32%
ΑΣΧ – ΕΝΩΣΗ ΧΙΟΥ2.32%

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

4.65%
ΣΥΝΟΛΟ100%