ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΣΕΧ (Αγροτικός Συνεταιρισμός Εσπεριδοκαλιεργητών Χίου) 1187 2,19 2,324%
ΑΣΧ – ΕΝΩΣΗ ΧΙΟΥ 1187 2,19 2,324%
ΕΜΧ (Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου) 3562 2,19 6,971%
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2374 2,19 4,647%
ΠΕΔ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ) 42782 2,19 83,734%
ΣΥΝΟΛΟ 51092 2,19 100%
ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ : 111.891,48 ΕΥΡΩ.