Σχετικά με την εταχ

Η ΕΤΑΧ Α.Α.Ε. (Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ) στα πλαίσια της αναπτυξιακής πορείας του Δήμου θα υλοποιήσει το νέο Leader.

CLLD/LEADER

Μια νέα περίοδος ξεκινά με την υλοποίηση του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, η οποία θα διαρκέσει μέχρι το 2022. Στη διάρκεια των ετών αυτών θα υλοποιηθούν ιδιωτικά και δημόσια έργα που θα συμβάλλουν στην αναζωογόνηση της υπαίθρου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, στο μέτρο των δυνατοτήτων συμβολής του προγράμματος.

Τεχνική Στήριξη

Η ΕΤΑΧ, κατέχοντας την τεχνογνωσία, το απαραίτητο προσωπικό και τις πιστοποιήσεις, έχει την δυνατότητα παροχής οποιαδήποτε τεχνικής υποστήριξης και υπηρεσιών συμβούλου προς τους ενδιαφερόμενους Δημότες και Οργανισμούς.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ