Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει το επικαιροποιημένο Μητρώο Μελετητών στο οποίο μπορεί να ενταχθεί κάθε ενδιαφερόμενος μελετητής κατόπιν συμπλήρωσης της παρακάτω φόρμας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΡΜΑ. ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕ * ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.

Ενδεικτικά πεδία δραστηριότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες:

 1. Συμβουλευτική – μελέτες επενδύσεων υπαγωγής σε επιδοτούμενα προγράμματα για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα
 2. Συμβουλευτική – μελέτες επενδύσεων υπαγωγής σε επιδοτούμενα προγράμματα για επενδύσεις στον δευτερογενή  τομέα
 3. Συμβουλευτική – μελέτες επενδύσεων υπαγωγής σε επιδοτούμενα προγράμματα για επενδύσεις στον τουρισμό
 4. Λογιστικά – φοροτεχνική υποστήριξη
 5. Έκδοση οικοδομικών αδειών
 6. Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 7. Έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας βιοτεχνικών επιχειρήσεων
 8. Αρχιτεκτονικές μελέτες
 9. Νομική υποστήριξη επιχειρήσεων
 10. Συμβολαιογραφικές εργασίες
 11. Μεσιτείες αγοραπωλησίας ακινήτων
 12. Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας (ISO, HACCP κλπ)