Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Μηχανικού Π.Ε.

Η Ε.Τ.Α.Χ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μια Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του «Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» και ειδικότερα μέχρι την 31-12-2023 για την κάτωθι ειδικότητα:

  • Μηχανικός (Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτονας, Τοπογράφος)  ΠE

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στην παρακάτω πρόσκληση και τα παραρτήματά της:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – Υ.Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ