Το ΥΠΑΑΤ στα χέρια των αγροτών μέσω του i-Agric

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στα πλαίσια ανάπτυξης και παροχής νέων υπηρεσιών συστημάτων βέλτιστης πληροφόρησης – ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του αγροτικού πληθυσμού, υλοποίησε μία καινοτόμα mobile πλατφόρμα για «έξυπνες» συσκευές …

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις ιδιωτικές επενδύσεις του Leader

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου (ΕΤΑΧ) καλεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές στην Ενημερωτική Εκδήλωση για την 1η Προκήρυξη Υποβολής Προτάσεων στο Επενδυτικό Πρόγραμμα CLLD/Leader Ιδιωτικού Χαρακτήρα που διοργανώνει την Δευτέρα, 4 …

1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων ΕΠΑλΘ Ν. Χίου

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. Χίου (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης’) Κωδικός Πρόσκλησης: 63 CLLD.12 Β τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης …

Ολοκληρώθηκε η ένταξη των δημόσιων επενδύσεων στο πρόγραμμα LEADER / CLLD Αλιείας της ETAX AAE OTA

Η ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι έπειτα από την αξιολόγηση των πράξεων που κατατέθηκαν στην Πρόσκληση Δημοσίων Έργων του προγράμματος Αλιείας και την οριστικοποίηση του …

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης της 2ης Πρόσκλησης Δημοσίων Έργων CLLD/LEADER ΕΠΑλΘ 2014-2020 Ν. Χίου

Οριστικοποιήθηκε ο Πίνακας Κατάταξης για τα Δημόσια Έργα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 3590/23-11-2020 2ης Πρόσκληση Δημοσίων Επενδύσεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών Ν. Χίου που δημοσίευσε …

Έναρξη πληρωμών έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020

Η ΟΤΔ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ ενημερώνει τους δικαιούχους της 1ης Πρόσκλησης του CLLD/LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετάπτωσης των εγκεκριμένων προτάσεων στο πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Α.Α. …

Καλλιεργώντας έργα ποιότητας: Οδηγός για τις ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ

Καθώς οι ΟΤΔ Αλιείας εργάζονται για τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης για την περίοδο 2021-2027, πολλές θα θέλουν να επικεντρωθούν στα «επόμενα βήματα» για την υλοποίηση των ΤΑΠΤΟΚ στην περιοχή τους …

Πρόσκληση της WWF σε Μικρούς Αλιείς για Υποβολή Προτάσεων Επιχορήγησης

Τί είναι το WWF Η WWF Ελλάς Είναι μία ανεξάρτητη ελληνική μη κυβερνητική οργάνωση που ασχολείται με την προστασία του περιβάλλοντος και αποτελεί μέρος του παγκόσμιου δικτύου WWF. Ορίζουν τις …