Υποβολή Προσφοράς για τον καθαρισμό γραφείων

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε (έως και την Τρίτη 26/6/2018 και ώρα 22:00) οικονομική προσφορά για τις εργασίες καθαρισμού των γραφείων της Εταιρείας όπως αυτές περιγράφονται στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Πρόσκληση – Καθαρισμός Γραφείων