Τεχνική Σύσκεψη Ενημέρωσης Δικαιούχων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 19 του Π.Α.Α.

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων στο Μέτρο 19  του ΠΑΑ, «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020», η ΕΤΑΧ Α.A.Ε. ΟΤΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους σε συνάντηση  την Παρασκευή, 01.06.2018, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 11.00 με σκοπό την ενημέρωση τους για το Μέτρο 19.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:

  • 2.4.2: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
  • 2.4.3: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ.
  • 2.4.4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.
  • 2.6.1: ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ.

Στην παρουσίαση θα γίνει αναλυτική ενημέρωση, θα δοθούν διευκρινίσεις και θα απαντηθούν ερωτήσεις στους ενδιαφερόμενους.

 

Για την ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ / ΟΤΔ

Ο Συντονιστής

Ιωάννης Καρράς