Υποβολή Προσφοράς για το βάψιμο γραφείων

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε (έως και την Τρίτη 26/6/2018 και ώρα 15:00) οικονομική προσφορά για τις εργασίες βαψίματος των γραφείων της Εταιρείας όπως αυτές περιγράφονται στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Πρόσκληση – Βάψιμο Γραφείων