Υποβολή Προσφοράς για προμήθεια Η/Υ και Εξοπλισμού

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε (έως και την Πέμπτη 5/7/2018 και ώρα 15:00) οικονομική προσφορά για προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εξοπλισμού, όπως περιγράφονται στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Πρόσκληση – Η/Υ & Εξοπλισμός