Διευκρινιστικές Οδηγίες Διοικητικού ελέγχου των παραστατικών εξόφλησης συναλλαγών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το παρακάτω εγχειρίδιο έχει ως αντικείμενο την παροχή διευκρινιστικών πληροφοριών σε σχέση με την εξέταση των παραστατικών εξόφλησης συναλλαγής που υποβάλλονται στο πλαίσιο υλοποίησης Μέτρων/Προγραμμάτων του ΕΓΤΕ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων) και ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και εξετάζονται κατά τον οπτικό διοικητικό έλεγχο.

Διευκρινιστικές Οδηγίες Διοικητικού ελέγχου των παραστατικών εξόφλησης συναλλαγών