Γ’ Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων ΕΠΑλΘ Ν. Χίου

Πρόσκληση

Δείτε ολόκληρη την Πρόσκληση με τα τροποποιημένα αρχεία πατώντας εδώ.

Τροποποιήσεις

Η τροποποίηση της Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. «Αλιεία & Θάλασσα 2014 – 2020» με τίτλο «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών Ν. Χίου» με αρ. πρώτ.  3788/2-9-2021 εντοπίζεται στα παρακάτω:

Αρχείο Πρόσκλησης

Στο κεφάλαιο 1 «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» τροποποιείται η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ σε «10/12/2021 και ώρα 16.00»