B’ Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων ΕΠΑλΘ Ν. Χίου

Πρόσκληση

Δείτε ολόκληρη την Πρόσκληση με τα τροποποιημένα αρχεία πατώντας εδώ.

Τροποποιήσεις

Η τροποποίηση της Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. «Αλιεία & Θάλασσα 2014 – 2020» με τίτλο «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών Ν. Χίου» με αρ. πρώτ.  3788/2-9-2021 εντοπίζεται στα παρακάτω:

Αρχείο Πρόσκλησης

Στο κεφάλαιο 1 «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» τροποποιείται η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ σε «8/12/2021 και ώρα 15.00»

Στο κεφάλαιο 11 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» προστίθεται η παρακάτω παράγραφος:

Επιπλέον στο ΠΣΚΕ επισυνάπτονται σε μορφή pdf (κατά περίπτωση):

a)            το ισχύον καταστατικό του νομικού προσώπου ή το σχέδιο καταστατικού για τις υπό σύσταση εταιρείες

b)            η βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος (με αποτύπωση των ΚΑΔ δραστηριότητας και του καθεστώτος ΦΠΑ)

c)            το ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας (για υφιστάμενα νομικά πρόσωπα)

d)            η άδεια λειτουργίας για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.,

Επιλέξιμες & μη επιλέξιμες δαπάνες

Στο κεφάλαιο 2.1 «Επιλέξιμες δαπάνες για τις δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων» στην παράγραφο 4, το σημείο αναφορικά με την αγορά σκαφών αναψυχής, τροποποιείται και γίνεται ως εξής:

•    Αγορά σκαφών αναψυχής για θαλάσσιες περιηγήσεις είναι επιλέξιμη μέχρι του ποσού των 50.000€ ανά σκάφος.