Ενημέρωση σχετικά με το αριθμό Προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα που κατατέθηκαν στο CLLD LEADER του ΕΠΑλΘ

Το μεγάλο ενδιαφέρον που είχαν δείξει οι Χιώτες επενδυτές κατά την διάρκεια των ενεργειών προβολής στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του LEADER Αλιείας επιβεβαιώθηκε και μαθηματικά, καθώς με τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων κατατέθηκαν ηλεκτρονικά 92 επενδυτικά σχέδια αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης  8.127.636,83 € και συνολικού προϋπολογισμού 12.497.824,25€, υπερκαλύπτοντας την προσφερόμενη Δημόσια Δαπάνη (995.999,80 €) κατά οκτώ φορές.

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό να εξασφαλίσει υπερδέσμευση χρημάτων, ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις.

Με τη λήξη της περιόδου υποβολών, έρχεται η σειρά της ΕΤΑΧ να κάνει τα απαραίτητα για να προχωρήσει τάχιστα η αξιολόγηση και ένταξη των επενδυτικών σχεδίων, με στόχο να αρχίσουν να υλοποιούνται το συντομότερο δυνατόν.

Τα παραπάνω θετικά αποτελέσματα έρχονται σε συνέχεια του μεγάλου ενδιαφέροντος που είχε παρουσιαστεί και στο έτερο πρόγραμμα που υλοποιεί η ΕΤΑΧ, το Αγροτικό LEADER. Μαζί τα δύο αυτά προγράμματα, λειτουργούν πλέον και έμπρακτα ως μοχλός ανάπτυξης για το νησί, στοχεύοντας στη διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και τη διατήρηση του τοπικού πληθυσμού στο νησί. 

Καλή επιτυχία σε όλους!

Για την ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

Ιάκωβος Αμύγδαλος