Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης για Σύναψη Τεσσάρων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – Υ.Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ