Παρουσίαση της Προκήρυξης για Ενίσχυση Επενδύσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του CLLD LEADER

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο ενημερώσεων για την 1η Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα Τ.Π. Χίου. Μέτρο 19.2 CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020 στη Χίο, τις Οινούσσες και τα Ψαρά.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές και μελετητές που προσήλθαν, ενημερώθηκαν για τις διαθέσιμες υποδράσεις, τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων στήριξης του προγράμματος καθώς και τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ένταξη των πράξεων. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση, όπου απαντήθηκαν οι ερωτήσεις του κοινού από τα στελέχη της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Χίου.

Μπορείτε να κατεβάσετε την παρουσίαση πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

Φωτογραφίες