Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα “Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών”

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου καλεί τους ενδιαφερόμενους του κλάδου των Τουριστικών Καταλυμάτων και τους Μηχανικούς σε Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα «Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών» που διοργανώνει την Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019 και ώρα 13.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Χίου.

Κατά την ενημέρωση θα παρουσιαστούν οι διαδικασίες για την κατάταξη κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών σύμφωνα με το εν ισχύ νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η πιστοποίηση, εναρμονισμένη με τις υπηρεσίες, τη δομή και τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων καθώς και οι απαιτήσεις της αγοράς.

 

Με τιμή

για την ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

Ιάκωβος Αμύγδαλος