Επικαιροποιημένος Πίνακας Τιμών Μονάδος Ιδιωτικών Έργων ΠΑΑ

Κατεβάστε τον πίνακα πατώντας εδώ

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι είναι δυνατή η χρήση των νέων Τιμών Μονάδος και για την προηγούμενη πρπρόσκληση του τρέχοντος προγράμματος.