Πρόσκληση Μετόχων ΕΤΑΧ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Δ.Σ. της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ καλεί τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία ETAX AAE OTA σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10/06/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, το Δ.Σ της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ καλεί τους Μετόχους σε επαναληπτική Γ.Σ στις 17/6/2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00  μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.