Πρόσκληση Μετόχων ΕΤΑΧ ΑΑΕ στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Δ.Σ. της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ καλεί τους μετόχους της εταιρίας με την επωνυμία ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 05–08-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:00 μ.μ. στα γραφεία της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ, για να αποφασίσουν για τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015.
  2. Κατάρτιση και Έγκριση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015.
  3. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. από τα πεπραγμένα για την εταιρική χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015.

Για την ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

Εγγραφή στις ειδοποιήσεις
Ειδοποιήσεις για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Εμφάνιση όλων των σχολίων