Στο στάδιο σχεδιασμού του νέου τοπικού προγράμματος CLLD (Leader) της περιόδου 2014-2020 η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου ΑΕ (ΕΤΑΧ ΑΕ) καλεί τους επενδυτές, δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα, να εκδηλώσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας τις παρακάτω φόρμες.

Με αυτόν τον τρόπο, μας δίνετε την δυνατότητα να συλλέξουμε πληροφορίες και προτάσεις σχετικά με τις επενδυτικές τάσεις – κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό του εν λόγω προγράμματος, με στόχο την καλύτερη απορρόφηση των διατειθέμενων κονδυλίων.