Αποτελέσματα Προκήρυξης Υποβολής Προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του CLLD/Leader

Το μεγάλο ενδιαφέρον των Χιωτών επενδυτών επιβεβαιώθηκε και μαθηματικά, καθώς η λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων στήριξης για σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα έφερε στα γραφεία της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Χίου 54 επενδύσεις αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης  5.121.946,12 € και συνολικού προϋπολογισμού 7.821.999,53€, υπερκαλύπτοντας την προσφερόμενη Δημόσια Δαπάνη (3.150.000 €) κατά 63%.

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να εξασφαλιστεί υπερδέσμευση χρημάτων για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν περισσότερες προτάσεις.

Τελειώνοντας τη σκληρή δουλεία από την πλευρά των επενδυτών, έρχεται η σειρά της ΕΤΑΧ να κάνει τα απαραίτητα για να προχωρήσει τάχιστα η αξιολόγηση και ένταξη των επενδυτικών σχεδίων, με στόχο να αρχίσουν να υλοποιούνται το συντομότερο δυνατόν.

Τα παραπάνω θετικά αποτελέσματα είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου έχει αφήσει οριστικά πίσω της τα προβλήματα του παρελθόντος και επιτελεί πλέον τον σκοπό της, να λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης για το νησί και την τοπική οικονομία, εμπνέοντας εμπιστοσύνη σε όσους επιλέγουν να συνεργαστούν μαζί της για την υλοποίηση των προτάσεων επιχειρηματικότητάς τους.

 

Καλή επιτυχία σε όλους!

 

Για την ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

Ιάκωβος Αμύγδαλος