2η Τροποποίηση ΥΑ ιδιωτικών επενδύσεων ΕΠΑλΘ

Συνημμένη θα βρείτε τη 2η τροποποίηση της ΥΑ Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΕΠΑλΘ και αφορά σε τροποποίηση του ορισμού των αναδρομικών δαπανών.

Κατεβάστε την πατώντας εδώ.