Έκδοση Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα του Μέτρου 19.2 του Π.Α.Α. 2014-2020

Οριστικοποιήθηκαν σήμερα στο ΟΠΣΑΑ, οι αποφάσεις ένταξης των 6 Πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα που επελέγησαν από την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ για χρηματοδότηση μέσω του Τοπικού Προγράμματος, Μέτρου 19.2 …

Ά Τροποποίηση 1ης Προκήρυξης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα Τ.Π. Χίου. Μέτρο 19.2 CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου ΑΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι αναφορικά με την 1η Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα Τ.Π. Χίου. Μέτρο 19.2 CLLD/LEADER τροποποιούνται τα παρακάτω αρχεία: …

Ενημέρωση Μελετητών σχετικά με την 1η Προκήρυξη υποβολής προτάσεων CLLD/Leader Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου σας καλεί τους ενδιαφερόμενους Μελετητές στην ενημερωτική συγκέντρωση που διοργανώνει, στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης Υποβολής Προτάσεων του CLLD/Leader για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα, την Τετάρτη …

Ενημερωτική Εκδήλωση στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεωντου CLLD/LEADER για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα στα Ψαρά

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ σας καλεί σε Ενημερωτική Εκδήλωση στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του CLLD/LEADER για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα την Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019 …

Ενημερωτική Εκδήλωση στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεωντου CLLD/LEADER για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα στις Οινούσσες

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ σας καλεί σε Ενημερωτική Εκδήλωση στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του CLLD/LEADER για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα την Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019 …

Ανακοίνωση Τελικών Αποτελεσμάτων Μέτρου 19.2 – Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου ΑΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος, Μέτρου 19.2 –Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα CLLD/LEADER., των δράσεων 19.2.4 και 19.2.6, …

1η Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα Τ.Π. Χίου. Μέτρο 19.2 CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης 21/5/2019 στις 13:00 Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης 30/8/2019 στις 15:00 Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19.2, Δράσεις 19.2.2, 19.2.3 & …

Αίτια Καθυστέρησης Προκήρυξης Ιδιωτικών Επενδύσεων LEADER

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ενημερώνει ότι η προκήρυξη του Υπομέτρου 19.2 του Τοπικού Προγράμματος LEADER για ιδιωτικές επενδύσεις, που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (τμήμα ΠΑΑ), …