2η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Μέτρου 16 ΠΑΑ 2014-2020

Η 2η Τροποποίηση της  1ης Πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων Στήριξης του Μέτρου 16 ΠΑΑ 2014-2020, που αφορά: στο  Υπομέτρο 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα …

Νέα καταληκτική ημερομηνία αιτημάτων πληρωμής του Άξονα 3

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις τροποποιήσεις των Αποφάσεων καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014 – 2020, η καταληκτική ημερομηνία …

Προδημοσίευση 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα Τ.Π. Χίου. Μέτρο 19.2 CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020

Προσοχή Τα παρακάτω αρχεία δεν είναι στην τελική τους μορφή και ενδέχεται να αλλάξουν. × Απόρριψη ειδοποίησης ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1η Τροποποίησης Προκήρυξης Δημοσίων Έργων Τοπικού Προγράμματος CLLD/Leader: 1η Παράταση Υποβολής Προτάσεων

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου σας ενημερώνει ότι τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) …

Διευκρινιστικές Οδηγίες Διοικητικού ελέγχου των παραστατικών εξόφλησης συναλλαγών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το παρακάτω εγχειρίδιο έχει ως αντικείμενο την παροχή διευκρινιστικών πληροφοριών σε σχέση με την εξέταση των παραστατικών εξόφλησης συναλλαγής που υποβάλλονται στο πλαίσιο υλοποίησης Μέτρων/Προγραμμάτων του ΕΓΤΕ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο …

Υποβολή Προσφοράς για προμήθεια Η/Υ και Εξοπλισμού

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε (έως και την Πέμπτη 5/7/2018 και ώρα 15:00) οικονομική προσφορά για προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εξοπλισμού, όπως περιγράφονται στο παρακάτω συνημμένο αρχείο. Πρόσκληση – Η/Υ & Εξοπλισμός

Υποβολή Προσφοράς για το βάψιμο γραφείων

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε (έως και την Τρίτη 26/6/2018 και ώρα 15:00) οικονομική προσφορά για τις εργασίες βαψίματος των γραφείων της Εταιρείας όπως αυτές περιγράφονται στο παρακάτω συνημμένο αρχείο. Πρόσκληση – …

Υποβολή Προσφοράς για τον καθαρισμό γραφείων

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε (έως και την Τρίτη 26/6/2018 και ώρα 22:00) οικονομική προσφορά για τις εργασίες καθαρισμού των γραφείων της Εταιρείας όπως αυτές περιγράφονται στο παρακάτω συνημμένο αρχείο. Πρόσκληση – …