Η ΕΤΑΧ, κατέχοντας την τεχνογνωσία, το απαραίτητο προσωπικό και τις πιστοποιήσεις, έχει την δυνατότητα παροχής οποιαδήποτε τεχνικής υποστήριξης και υπηρεσιών συμβούλου προς τους ενδιαφερόμενους Δημότες και Οργανισμούς.