Πρόσκληση Μετόχων ΕΤΑΧ σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Η ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 2/09/2019 και ώρα 17:00 στα γραφεία της ΕΤΑΧ, στην οδό Ροδοκανάκη 7, 2ος όροφος. Σε περίπτωση μη απαρτίας, το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους σε επαναληπτική Γ.Σ. την Δευτέρα 9/09/2018 και ώρα 17:30.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ