Πρόσκληση Μετόχων ΕΤΑΧ σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Η ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 10/09/2018 και ώρα 17:00 στα γραφεία της ΕΤΑΧ, στην οδό Ροδοκανάκη 7, 2ος όροφος. Σε περίπτωση μη απαρτίας, το Δ.Σ. καλέι τους μετόχους σε επαναληπτική Γ.Σ. την Πέμπτη 20/09/2018 και ώρα 17:30.

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση