Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Έργου για Μηχανικό Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ_ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1_ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2_ Υ.Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3_ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ