Νέα καταληκτική ημερομηνία αιτημάτων πληρωμής του Άξονα 3

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις τροποποιήσεις των Αποφάσεων καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014 – 2020, η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης του τελευταίου αιτήματος πληρωμής των συνεχιζόμενων πράξεων ορίζεται η 28-09-2018.