Μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοίου από την ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

Η ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ συναισθανόμενη την ευθύνη της  προς την τοπική κοινωνία και με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων της και την προστασία της δημόσιας υγείας λαμβάνει έκτακτα μέτρα προστασίας από την πανδημία του κορoνοϊού COVID 19.

Για την ενημέρωση των Δικαιούχων των Πράξεων (Δημόσιων και Ιδιωτικών)  που διαχειρίζεται η  εταιρεία μας  στο πλαίσιο  ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΧΙΟΥ, η ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι από την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 θα ισχύουν σχετικά με την επικοινωνία των Δικαιούχων, συμβούλων και κοινού με την εταιρεία τα ακόλουθα:

1. Τηλεφωνική επικοινωνία με στελέχη της εταιρείας:  08:00 -15:00

2. Για την κατάθεση/υποβολή αλληλογραφίας : Από την Δευτέρα 16/03/2020 έως και την έκδοση νεότερης οδηγίας, η κατάθεση/υποβολή αλληλογραφίας θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ταχυδρομικά και όχι δια ζώσης. Εναλλακτικά (συνιστάται) τα όποια έγγραφα/δικαιολογητικά μπορούν να αποστέλλονται σκαναρισμένα ανά έγγραφο στα e-mail [email protected] ή στα οικεία email που αναγράφονται στις τυχόν επιστολές που έχετε λάβει. Στο θέμα του e-mail πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε ο κωδικός του έργου και η επωνυμία της επιχείρησης. Θα αποστέλλεται ένα e-mail ανά έργο. Σε περίπτωση μεγάλου όγκου δεδομένων να χρησιμοποιείται η εφαρμογή we-transfer.

Με σεβασμό προς τους συνανθρώπους μας, θεωρούμε πως πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε με  υπευθυνότητα και αλληλεγγύη στην προσπάθεια περιορισμού της πανδημίας, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, ώστε όλοι μαζί αλλά και ο καθένας ξεχωριστά να καταφέρουμε από κοινού να ξεπεράσουμε αυτήν την πρωτόγνωρη για όλους κατάσταση.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.