Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ

 

ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ

 

ΜΕΛΟΣ

1 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ 14,285 ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ 14,285 ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΓΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ 14,285 ΚΙΟΣΚΕΡΙΑΝ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΙΣΤΡΑΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
4 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΣ ΧΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 14,285 ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΧΙΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ. ΧΙΟΥ» ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 14,285 ΖΑΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕΡΑΝΤΑΚΟΥ ΚΛΕΙΩ
6 ΕΛΙΞ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 14,285 ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΑΓΛΑΙΑ ΜΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7 ΛΕΩΝ ΑΛΑΤΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 14,285 ΔΑΦΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ