Ενημερωτική Εκδήλωση για τις ιδιωτικές επενδύσεις του Leader

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου (ΕΤΑΧ) καλεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές στην Ενημερωτική Εκδήλωση για την 1η Προκήρυξη Υποβολής Προτάσεων στο Επενδυτικό Πρόγραμμα CLLD/Leader Ιδιωτικού Χαρακτήρα που διοργανώνει την Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου και ώρα 18.00 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Microsoft Teams και μπορείτε να συμμετέχετε πατώντας στον σύνδεσμο https://leaderchios.gr/enimerosi την ώρα της τηλεδιάσκεψης.

Κατά την ενημέρωση θα παρουσιαστούν οι δράσεις του Τοπικού Προγράμματος, οι κανόνες επιλεξιμότητας και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων στήριξης. Κατόπιν, θα απαντηθούν ερωτήσεις του κοινού σχετικές με την πρόσκληση και τις διαδικασίες υποβολής.

Η πρόσκληση αφορά σε επενδύσεις που συμβάλουν στην ανάπτυξη την αλιευτικών περιοχών (Τουρισμός, Εστίαση, Υπηρεσίες) αλλά και σε επενδύσεις σχετιζόμενες με την αλιεία (Αλιευτικός Τουρισμός, Υγιεινή και Ασφάλεια επί των Αλιευτικών Σκαφών, Μεταποίηση Προϊόντων Αλιείας), με ποσοστά ενίσχυσης από 50 έως 85%.Η καταληκτική ημερομηνία υποβολών αιτήσεων στήριξης είναι η 29η Νοεμβρίου 2021.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΧ (www.leaderchios.gr)  μπορείτε να βρείτε την 1η Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα καθώς και επιπλέον ενημερωτικό υλικό για το CLLD/LEADER.

Με τιμή

για την ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

Ιάκωβος Αμύγδαλος