Ενημέρωση Μελετητών σχετικά με την 1η Προκήρυξη υποβολής προτάσεων CLLD/Leader Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου σας καλεί τους ενδιαφερόμενους Μελετητές στην ενημερωτική συγκέντρωση που διοργανώνει, στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης Υποβολής Προτάσεων του CLLD/Leader για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα, την Τετάρτη 5 Ιουνίου και ώρα 10:30 π.μ. στο Επιμελητήριο Χίου.