Αίτια Καθυστέρησης Προκήρυξης Ιδιωτικών Επενδύσεων LEADER

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ενημερώνει ότι η προκήρυξη του Υπομέτρου 19.2 του Τοπικού Προγράμματος LEADER για ιδιωτικές επενδύσεις, που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (τμήμα ΠΑΑ), έχει καθυστερήσει διότι διαπιστώθηκε πολλαπλή ασυμβατότητα μεταξύ του εθνικού προτύπου προκήρυξης και των Ευρωπαϊκών κανονισμών, γεγονός που επέφερε αλλαγές στο εθνικό πρότυπο της προκήρυξης, σε Υπουργικές Αποφάσεις, σε χρηματοδοτούμενες δράσεις και σε προϋποθέσεις χρηματοδότησης.

Η ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ έχει ήδη ενσωματώσει τις απαραίτητες αλλαγές στο Πρόγραμμα και την Προκήρυξη και έχει ήδη αποστείλει την Πρόσκληση για να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  Έπειτα από την λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων, θα ακολουθήσει η οριστική δημοσίευση της Πρόσκλησης καθώς και ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Κατόπιν των παραπάνω εξελίξεων, η ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ ζητά την κατανόηση των ενδιαφερομένων για την καθυστέρηση ενεργοποίησης του Υπομέτρου 19.2 του Τοπικού Προγράμματος LEADER για ιδιωτικές επενδύσεις, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα.