1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων
του CLLD/LEADER Αλιείας Ν. Χίου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

ΤΟ LEADER ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Ποσοστό Ενίσχυσης

50-85%

Δημόσια Δαπάνη

995.999,80 ευρώ

Τομείς Δραστηριότητας

αλιεία, μεταποίηση, τουρισμός, εστίαση, εμπόριο, υπηρεσίες κ.α.

Υποβολές

έως 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Υλοποίηση

έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

έως 85% επιδότηση

για επενδύσεις σχετικές με την Αλιεία

(αλιευτικός τουρισμός, υγεία και ασφάλεια στο σκάφος, μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων)

65% επιδότηση

για λοιπές επενδύσεις

(τουρισμός, εστίαση, βιοτεχνία, εμπόριο, υπηρεσίες κλπ)

Περιοχή Παρέμβασης

Η Περιοχή Παρέμβασης αποτελείται από τις εξής Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες: Χίου, Θυμιανών, Νεοχωρίου, Καλλιμασιάς, Καταρράκτη, Νενήτων, Καρδαμύλων, Πυργίου, Ελάτας, Καλαμωτής, Λιθίου, Μεστών, Ολύμπων, Βροντάδου, Καρυών, Λαγκάδας, Συκιάδας, Οινουσσών και Ψαρών.