Οδηγός Επενδυτή για CLLD/LEADER Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ενημερώνει για την προσεχή έναρξη υποβολών επενδυτικών προτάσεων για το ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) του ΜΕΤΡΟΥ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD».

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.145.000,00€ για ιδιωτικές επενδύσεις που θα λάβουν χώρα στη Χίο, τις Οινούσσες και τα Ψαρά και αφορά κυρίως σε δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού, στη μεταποίηση, τη βιοτεχνία και τη χειροτεχνία, στην παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού αγροτικού πληθυσμού κ.α.

Λήξη ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης

  • 00Ημέρες
  • 00Ώρες
  • 00Λεπτά

1η Προκήρυξη

Προδημοσίευση 1ης Προκήρυξης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα Τ.Π. Χίου Μέτρο 19.2 CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επιλεξιμότητα Δαπανών

Κατάλογος με τις επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θεσμικό Πλαίσιο & Κανονισμοί

Δείτε τους Νόμους. τις Υπουργικές Αποφάσεις και τους Κανονισμούς της Ε.Ε που σχετίζονται με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις

Οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ένταξή σας στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μητρώο Μελετητών

Χρειάζεστε βοήθεια ως προς την προετοιμασία υποβολής της πρότασής σας; Δείτε τη λίστα με τα στοιχεία των μελετητών που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υποδράσεις

Πίνακας και σύντομη περιγραφή της κάθε υποδράσης με ποσοστά επιδότησης και προϋπολογισμούς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Περιοχή Παρέμβασης

Οι περιοχές του Ν. Χίου στις οποίες μπορούν να υλοποιηθούν επενδύσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επιλέξιμοι ΚΑΔ

Η λίστα με τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ανά υποδράση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υποβολή Ερωτήσεων - Διευκρινήσεων

Χρειάζεστε βοήθεια; Συμπληρώστε τη φόρμα υποβολής ερωτήσεων - διευκρινήσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ