Νέα – Ανακοινώσεις

1η Τροποποίησης Προκήρυξης Δημοσίων Έργων Τοπικού Προγράμματος CLLD/Leader: 1η Παράταση Υποβολής Προτάσεων

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου σας ενημερώνει ότι τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) …

Διευκρινιστικές Οδηγίες Διοικητικού ελέγχου των παραστατικών εξόφλησης συναλλαγών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το παρακάτω εγχειρίδιο έχει ως αντικείμενο την παροχή διευκρινιστικών πληροφοριών σε σχέση με την εξέταση των παραστατικών εξόφλησης συναλλαγής που υποβάλλονται στο πλαίσιο υλοποίησης Μέτρων/Προγραμμάτων του ΕΓΤΕ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο …

Υποβολή Προσφοράς για προμήθεια Η/Υ και Εξοπλισμού

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε (έως και την Πέμπτη 5/7/2018 και ώρα 15:00) οικονομική προσφορά για προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εξοπλισμού, όπως περιγράφονται στο παρακάτω συνημμένο αρχείο. Πρόσκληση – Η/Υ & Εξοπλισμός

Υποβολή Προσφοράς για το βάψιμο γραφείων

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε (έως και την Τρίτη 26/6/2018 και ώρα 15:00) οικονομική προσφορά για τις εργασίες βαψίματος των γραφείων της Εταιρείας όπως αυτές περιγράφονται στο παρακάτω συνημμένο αρχείο. Πρόσκληση – …

Υποβολή Προσφοράς για τον καθαρισμό γραφείων

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε (έως και την Τρίτη 26/6/2018 και ώρα 22:00) οικονομική προσφορά για τις εργασίες καθαρισμού των γραφείων της Εταιρείας όπως αυτές περιγράφονται στο παρακάτω συνημμένο αρχείο. Πρόσκληση – …

Τεχνική Σύσκεψη Ενημέρωσης Δικαιούχων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 19 του Π.Α.Α.

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων στο Μέτρο 19  του ΠΑΑ, «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020», η ΕΤΑΧ Α.A.Ε. ΟΤΑ καλεί τους …

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Δημοσίου Χαρακτήρα Τ.Π. Χίου. Μέτρο 19.2 CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020

Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020»  η Εταιρεία Τπικής Ανάπτυξης Χίου ΑΑΕ ΟΤΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για …