Νέα – Ανακοινώσεις

Τεχνική Σύσκεψη Ενημέρωσης Δικαιούχων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 19 του Π.Α.Α.

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων στο Μέτρο 19  του ΠΑΑ, «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020», η ΕΤΑΧ Α.A.Ε. ΟΤΑ καλεί τους …

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Δημοσίου Χαρακτήρα Τ.Π. Χίου. Μέτρο 19.2 CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020

Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020»  η Εταιρεία Τπικής Ανάπτυξης Χίου ΑΑΕ ΟΤΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για …