Στο στάδιο σχεδιασμού του νέου τοπικού προγράμματος CLLD (Leader) της περιόδου 2014-2020 η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου ΑΕ (ΕΤΑΧ ΑΕ) καλεί τους επενδυτές, δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα, να εκδηλώσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας τις παρακάτω φόρμες.

Με αυτόν τον τρόπο, μας δίνετε την δυνατότητα να συλλέξουμε πληροφορίες και προτάσεις σχετικά με τις επενδυτικές τάσεις – κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό του εν λόγω προγράμματος, με στόχο την καλύτερη απορόφηση των διατειθέμενων κονδυλίων.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τίτλος Προτεινόμενης Επένδυσης

Τόπος Προτεινόμενης Επένδυσης

Συνοπτική Περιγραφή Επενδύσης

Εκτιμώμενο Κόστος