Εκδήλωση ενημέρωσης – διαβούλευσης στα Ψαρά, για το σχεδιασμό του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020″

psara-map Η Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία οργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης – διαβούλευσης, στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020 στη Χίο”, την Τετάρτη 06/07/2016 και ώρα 20.00, στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ψαρών, με στόχο την ενημέρωση και την καταγραφή των απόψεων των κατοίκων της περιοχής.

Προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή και κινητοποίηση όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων της Χίου. Στο πλαίσιο συμμετοχής στις διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης, οι φορείς της περιοχής και ο τοπικός πληθυσμός θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις, ιδέες αλλά και μία καταρχήν εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Η ΕΤΑΧ ΑΑΕ με τη συνεργασία και τη στήριξη των τοπικών φορέων, το διάστημα αυτό, βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασίας του φακέλου υποψηφιότητας, για τη διεκδίκηση του νέου προγράμματος CLLD (LEADER) 2014-2020 στη Χίο.

Για το λόγο αυτό, κατά τη διαβούλευση, στελέχη της ΕΤΑΧ ΑΑΕ θα παρουσιάσουν το πρόγραμμα CLLD στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλθ 2014-2020, όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα (στόχοι, μέτρα, δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, επιλέξιμες δαπάνες, κτλ).

Η εκδήλωση έχει στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση του προγράμματος, την υποβολή προτάσεων, απόψεων, ιδεών καθώς και την καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος στις περιοχές που σχεδιάζεται το νέο πρόγραμμα LEADER (CLLD 2014-2020).