ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

Α/ΑΟΝΟΜΑΘΕΣΗ
1.

ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2.

ΜΩΡΑΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

Αντιπρόεδρος
3.

ΓΙΑΜΑΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Γραμματέας
4.

ΖΟΥΜΙΔΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Μέλος
5.

ΣΥΡΙΩΔΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Μέλος
6.

ΚΑΡΑΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος
7.ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΥΡΟΠΗΜέλος
8.

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος
9.ΚΛΕΙΔΑΣ ΖΑΝΝΗΣΜέλος
10.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Μέλος
11.

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος