Υποβολή Προσφοράς για το βάψιμο γραφείων

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε (έως και την Τρίτη 26/6/2018 και ώρα 15:00) οικονομική προσφορά για τις εργασίες βαψίματος των γραφείων της Εταιρείας όπως αυτές περιγράφονται στο παρακάτω συνημμένο αρχείο. Πρόσκληση – …

Υποβολή Προσφοράς για τον καθαρισμό γραφείων

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε (έως και την Τρίτη 26/6/2018 και ώρα 22:00) οικονομική προσφορά για τις εργασίες καθαρισμού των γραφείων της Εταιρείας όπως αυτές περιγράφονται στο παρακάτω συνημμένο αρχείο. Πρόσκληση – …

Τεχνική Σύσκεψη Ενημέρωσης Δικαιούχων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 19 του Π.Α.Α.

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων στο Μέτρο 19  του ΠΑΑ, «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020», η ΕΤΑΧ Α.A.Ε. ΟΤΑ καλεί τους …

Παράταση Έργων Άξονα 3

Κατεβάστε τα αρχεία πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους: 2η τροποποίηση  2903 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 311 2η τροποποίηση  2904 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 312 3η τροποποίηση 2905 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ …