Νομοθετικό Πλαίσιο

KYA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ OΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ community_el 807_2014 κατ’ εξουσιοδότηση του 1305 Εκτελεστικός του 1305 834_2014_Εκτελεστικός_ΚΠΠΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΔΕΤ Καν. 1306_2013_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Εκδήλωση ενημέρωσης – διαβούλευσης στα Ψαρά, για το σχεδιασμό του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020″

Η Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία οργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης – διαβούλευσης, στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020 στη Χίο”, την Τετάρτη 06/07/2016 και ώρα 20.00, …

Εκδήλωση ενημέρωσης – διαβούλευσης στα Καρδάμυλα, για το σχεδιασμό του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020″

Η Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία οργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης – διαβούλευσης, στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020 στη Χίο”, τη Δευτέρα 04/07/2016 και ώρα 18.00, …

Εκδήλωση ενημέρωσης – διαβούλευσης στα Μαστιχοχώρια, για το σχεδιασμό του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020″

Η Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία οργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης – διαβούλευσης, στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020 στη Χίο”, την Παρασκευή 01/07/2016 και ώρα 18.00, …

Εκδήλωση ενημέρωσης – διαβούλευσης στην Ομηρούπουλη, για το σχεδιασμό του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020″

Η Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία οργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης – διαβούλευσης, στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020 στη Χίο”, την Πέμπτη 30/06/2016 και ώρα 18.00, …

Προγραμματισμός Διαβουλεύσεων της ΕΤΑΧ ΑΑΕ με φορείς για το νέο Leader

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία (ΕΤΑΧ ΑΑΕ) έχει προγραμματίσει μια σειρά διαβουλεύσεων με διάφορους φορείς σχετικά με την αναμενόμενη πρόσκληση του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη …