Παράταση Έργων Άξονα 3

Κατεβάστε τα αρχεία πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους: 2η τροποποίηση  2903 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 311 2η τροποποίηση  2904 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 312 3η τροποποίηση 2905 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ …

Εκδήλωση ενημέρωσης – διαβούλευσης στον Αγ. Μηνά, για το σχεδιασμό του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020″

Η Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία οργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης – διαβούλευσης, στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020 στη Χίο”, την Παρασκευή 08/07/2016 και ώρα 20.00, …

Εκδήλωση ενημέρωσης – διαβούλευσης στα Καμπόχωρα, για το σχεδιασμό του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020″

Η Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία οργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης – διαβούλευσης, στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020 στη Χίο”, την Παρασκευή 08/07/2016 και ώρα 17.00, …

Εκδήλωση ενημέρωσης – διαβούλευσης στην Αμανή, για το σχεδιασμό του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020″

Η Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία οργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης – διαβούλευσης, στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020 στη Χίο”, την Πέμπτη 07/07/2016 και ώρα 18.00, …