Τεχνική Σύσκεψη Ενημέρωσης Δικαιούχων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 19 του Π.Α.Α.

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων στο Μέτρο 19  του ΠΑΑ, «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020», η ΕΤΑΧ Α.A.Ε. ΟΤΑ καλεί τους …

Παράταση Έργων Άξονα 3

Κατεβάστε τα αρχεία πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους: 2η τροποποίηση  2903 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 311 2η τροποποίηση  2904 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 312 3η τροποποίηση 2905 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ …

Εκδήλωση ενημέρωσης – διαβούλευσης στον Αγ. Μηνά, για το σχεδιασμό του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020″

Η Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία οργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης – διαβούλευσης, στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020 στη Χίο”, την Παρασκευή 08/07/2016 και ώρα 20.00, …