Β’ Τροποποίηση 1ης Προκήρυξης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα Τ.Π. Χίου. Μέτρο 19.2 CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020

Προσοχή Έχει δημοσιοποιηθεί πιο προσφατη τροποποίηση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ. × Απόρριψη ειδοποίησης Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου ΑΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι αναφορικά με την 1η Προκήρυξη Εκδήλωσης …

Πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση με θέμα «Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών»

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019 και ώρα 13.00 στο Επιμελητήριο Χίου ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε η Εταιρεία τοπικής Ανάπτυξης Χίου με θέμα «Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και …

Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα «Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών»

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου καλεί τους ενδιαφερόμενους του κλάδου των Τουριστικών Καταλυμάτων και τους Μηχανικούς σε Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα «Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών» που …

Παρουσίαση της Προκήρυξης για Ενίσχυση Επενδύσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του CLLD LEADER

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο ενημερώσεων για την 1η Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα Τ.Π. Χίου. Μέτρο 19.2 CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020 στη Χίο, …

Ενημερωτική Εκδήλωση στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεωντου CLLD/LEADER για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα στη Χίο

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ σας καλεί στην Ενημερωτική Εκδήλωση που διοργανώνει στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του CLLD/LEADER για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα την Τετάρτη, 26 …

Έκδοση Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα του Μέτρου 19.2 του Π.Α.Α. 2014-2020

Οριστικοποιήθηκαν σήμερα στο ΟΠΣΑΑ, οι αποφάσεις ένταξης των 6 Πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα που επελέγησαν από την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ για χρηματοδότηση μέσω του Τοπικού Προγράμματος, Μέτρου 19.2 …

Ά Τροποποίηση 1ης Προκήρυξης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα Τ.Π. Χίου. Μέτρο 19.2 CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020

Προσοχή Έχει δημοσιοποιηθεί πιο προσφατη τροποποίηση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ. × Απόρριψη ειδοποίησης Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου ΑΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι αναφορικά με την 1η Προκήρυξη Εκδήλωσης …

Ενημέρωση Μελετητών σχετικά με την 1η Προκήρυξη υποβολής προτάσεων CLLD/Leader Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου σας καλεί τους ενδιαφερόμενους Μελετητές στην ενημερωτική συγκέντρωση που διοργανώνει, στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης Υποβολής Προτάσεων του CLLD/Leader για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα, την Τετάρτη …

Ενημερωτική Εκδήλωση στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεωντου CLLD/LEADER για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα στα Ψαρά

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ σας καλεί σε Ενημερωτική Εκδήλωση στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του CLLD/LEADER για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα την Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019 …

Ενημερωτική Εκδήλωση στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεωντου CLLD/LEADER για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα στις Οινούσσες

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ σας καλεί σε Ενημερωτική Εκδήλωση στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του CLLD/LEADER για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα την Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019 …